Stödbandage används både inom rehabiliteringsmedicin och idrott och ger många fördelar. Några av de viktigaste effekterna är:

Värme
Porösa textilmaterial, som neopren, isolerar kroppsvärmen lokalt över området där bandaget sitter. Denna effekt är mycket positiv eftersom värme ökar blodgenomströmningen lokalt. Det leder till att musklernas reaktionsförmåga blir snabbare men också till en antiinflammatorisk- och smärtlindrande effekt. Den smärtlindrande effekten är viktig eftersom den ökar rörligheten i leden och möjliggör aktivitet. Ett bandage kan också hjälpa till att behålla värmen i muskeln efter aktivitet.

Stöd och kompression
Efter skador är det vanligt att leden känns instabil och det kan vara svårt att stödja på den. Att använda ett bandage, eller elastisk linda, ger kompression över mjukdelarna vilket hjälper till att minska svullnaden. Det ger också ett receptivt stöd, kroppen blir mer uppmärksam på den skadade kroppsdelen. Responsen ökar och blir snabbare än utan ett stöd. Bandaget möjliggör aktivitet som tidigare var för smärtsam.

Skydd
Ett bandage kan också skydda rent fysiskt. Vid inflammationer i senfästen kan dessa bli mycket känsliga för stötar eller tryck. Neoprenmaterialet tar upp tryck och skyddar hudytan. Det kan göra att du vågar utföra aktiviteter med skydd som du tidigare inte klarade utan. Inom kontaktidrotter är det vanligt att man använder bandage med extra förstärkningar för att skydda utsatta leder.

Ledpositionssinne-Proprioception
Det neuromuskulära samspelet är mycket komplicerat och vi vet ännu inte helt hur det fungerar. Ledband och senor är fulla med små receptorer som känner av i vilken position lederna befinner sig i. De skickar signaler till ryggmärgen och hjärnan som då aktiverar muskulaturen som kan ändra ledens läge, stabilisera, sträcka eller böja. Denna förmåga kallas för proprioception och är mycket viktig för att kroppen ska fungera. En skada i ett ledband eller sena kan göra att den förmågan försämras. Det gör att det tar lite extra tid att skicka signalerna, vilket gör att musklerna får signalen för sent för att kunna stabilisera leden. Det är då risken är som störst för att skada sig igen. Ytterligare skador leder till ännu långsammare och sämre receptiv förmåga.

Ett bandage stimulerar de receptorer som finns i huden. Dessa kan då ta över en del av funktionen från de receptorer som normalt finns i ledband och senor. Denna stimulering leder till ett bättre ledpositionssinne. Detta kan förhindra att en ond cirkel uppstår med upprepade skador. Studier* har visat att knäleder med ledförslitning och inflammation har en stor hjälp av ett bandage. Ledpositionssinnet ökade med upp till 40 procent när de med skador hade bandage på jämfört med utan. Det är dock värt att notera att ett knä utan skada inte kan förbättra sitt ledpositionssinne mer än det har normalt.

*JOINT PROPRIOCEPTION IN NORMAL, OSTEOARTHRITIC AND REPLACED KNEES. D. S. BARRETT, A. G. COBB, G. BENTLEY, THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY VOL. 73-B, No. 1, JANUARY 1991 53

Förebygga
Att förebygga skador med bandage har visat sig svårt. Flera studier har gjorts inom idrotten med större och mer avancerade knäbandage. Studier visar att skadeförekomsten för spelare är ungefär lika stor med, som utan, bandage. Detta gäller dock leder som aldrig fått en skada och som är helt friska. Däremot har bandage visat sig kunna hjälpa till när man väl är skadad. Ett bandage kan då minska risken för att skada sig igen. Detta beror på kombinationen av värme, som gör muskulaturen och senor mer elastiska, och ökningen av ledpositionssinnet som ger en bättre medvetenhet och stimulering av den skadade kroppsdelen. Detta gäller också vid felaktig belastning. Karpaltunnelproblem i handleden kan orsakas av att man sover med handleden böjd. Detta ökar trycket mot nerverna i karpaltunneln vilket leder till problem. Ett bandage kan då hjälpa till att hindra den felaktiga ställningen som utlöser smärtan.

Förväntanseffekt – Placebo
I alla typer av behandlingar, från läkemedel till olika terapiformer, finns alltid en förväntanseffekt. Vi brukar kalla den placeboeffekt. Denna förväntan gör att du känner dig bättre utan att någon faktiskt påvisad förbättring skett. Detta är dock inget negativt. Tvärtom är förväntanseffekten en mycket viktig faktor. Att du har stort förtroende för en behandling kan hjälpa tillfrisknandet.

Ett bandage kan hjälpa till att få den skadade att uppleva sig mindre sjuk och på det sättet möjliggöra aktivitet. Tidigare ordinerades sängliggande för ryggskott. Idag rekommenderar vi aktivitet och ett ryggbandage som stöd. Det gör att du snabbare kan aktivera dig och minska din smärta utan att nödvändigtvis ta läkemedel.

Shopping cart

0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hit Enter to search or Esc key to close