Nackspärr

Nacken hålls uppe av flera muskler från skuldran, nacken och upp till skallens bas. Vid en ogynnsam belastning, en kraftig rörelse eller långvarigt läge på nacken kan muskulaturen drabbas av stelhet och kramp. Vanligtvis är det svårare att röra nacken åt ena hållet. En okomplicerad nackspärr ger ofta med sig av sig själv efter några dagar

Möjliga orsaker:

 • En dålig kudde eller säng kan göra att nacken belastas ogynnsamt.
 • Felaktig arbetsställning vid exempelvis datorarbete.
 • Tidigare skador av nacken typ whiplash kan göra muskulaturen svagare.

Symptom:

 • Smärta i nackens muskler, vanligtvis mer när man rör nacken åt ena hållet.
 • Låsning i vissa lägen.
 • Huvudvärk och strålande smärta mot axel/skuldra.

Lämpliga åtgärder:

 • Värme kan vara positivt eftersom det får muskulaturen att slappna av.
 • En halskrage kan hjälpa till att avlasta och förhindra smärtande rörelser.
 • Vid besvär som inte går över efter några dagar, skall du kontakta en läkare.

Lämpliga produkter:

Ledförslitning Tumme (Tumbasartros)

Tummen har två leder, den övre MP-leden och tumbasleden CMC. Dessa leder kan vid långvarig belastning drabbas av att ledbrosket påverkas. Det ger smärta över den ena eller båda lederna som påverkar möjligheten till grepp. Smärtan kan vara allt från punktsmärta till mer molande värk, både under belastning, i vila eller vid aktivitet.

Möjliga orsaker:

 • Långvarig och upprepad överbelastning av tummens leder.
 • Degenerativa sjukdomar som reumatoid artrit som angriper ledbrosket.
 • Tidigare skador av tummen som påverkat ledbroskets yta.
 • Kvinnor efter klimakteriet drabbas oftare av ledförändringar i tummens leder.

Symptom:

 • Punktsmärta i vissa lägen som ibland omöjliggör grepp.
 • Molande värk både under belastning, i vila eller vid aktivitet.
 • Svaghet och kraftlöshet i tummen vid grepp.
 • Smärta som kommer och går.

Lämpliga åtgärder:

 • Använd ett tumbandage för att stödja och avlasta tummen i aktivitet.
 • Undvik smärtande rörelser genom ändrat belastningsmönster av tummen.
 • Vid kraftiga besvär, som inte går över, skall du kontakta en läkare.

Lämpliga produkter:

Stukning av tummen (Skidtumme)

Den övre tumleden, MP-leden, kan drabbas av en skada på sidoligamentet om man ramlar med ett föremål i handen exempelvis en skidstav. Tummen förs då utåt kraftigt och ofta skadas då det inre sidoligamentet. Dessa skador skall alltid röntgas för att utesluta skelettskador. Efter stukningen har man ofta lokal svullnad och smärta vid belastning och vid rörelse av tummen.

Möjliga orsaker:

 • Stukning av tummen vid exempelvis ett fall eller vid ett slag mot tummen.
 • Överbelastning av tummen i ett ogynnsamt läge.
 • Tidigare skador av tummen som gör den instabil och som leder till smärta vid eller efter belastning.

Symptom:

 • Smärta i tummen efter ett fall eller ett slag.
 • Lokal svullnad och ibland missfärgning över leden.
 • Svaghet och kraftlöshet i tummen vid grepp.

Lämpliga åtgärder:

 • Använd ett tumbandage för att stödja och avlasta tummen i aktivitet.
 • Vila tummen och undvika smärtande rörelser under några dagar.
 • Vid kraftiga besvär, som inte går över, skall du alltid kontakta en läkare.

Lämpliga produkter:

Inflammation i tummens senskida (Morbus de Quervain)

På tummens ovansida ner mot handleden, i höjd med det första dorsala senfacket löper tummens korta extensorsena EPB och den långa abduktorsenan APL. Ovana och monotona rörelser av handleden i kombination med tummen kan leda till en inflammation i dessa skenskidor. Man kan få både svullnad men framförallt smärta vid rörelse av handleden och tummen.

Möjliga orsaker:

 • Monotona rörelser av handleden och tummen exempelvis målning eller trädgårdsarbete.
 • Nyförlösta mammor och kvinnor i klimakteriet kan drabbas lättare.
 • Överbelastning av tummen.

Symptom:

 • Smärta och domningar i tummen vid belastning framförallt när handleden rörs i sidled.
 • Lokal svullnad över senfacket.
 • Svaghet och kraftlöshet i tummen vid grepp.

Lämpliga åtgärder:

 • Använd ett tumbandage för att stödja och avlasta tummen i aktivitet.
 • Undvik smärtande rörelser genom ändrat belastningsmönster av tummen.
 • Vid kraftiga besvär, som inte går över, skall du kontakta en läkare.

Lämpliga produkter:

Karpaltunnelsyndrom (CTS)

På insidan av handleden löper nerver och senor samlat i en trång kanal som kallas för karpaltunneln. En överansträngning eller inflammation gör att det svullnar i kanalen så att platsbrist uppstår. Det leder bland annat till krypningar och domningar i fingrar och handflata, men även ömhet och smärta kan uppstå.

Möjliga orsaker:

 • Överbelastning av handleden samtidigt som den är kraftigt böjd eller sträckt.
 • Handleden hålls böjd långa stunder exempelvis nattetid vilket gör att problemen förvärras.
 • Inflammation i handleden.
 • Överansträngning utan tillräckligt med tid för återhämtning och vila.

Symptom:

 • Smärta och ömhet i nedre delen av handflatan mot handleden.
 • Domningar och känselbortfall i framförallt tumme, pekfinger och långfinger.
 • Svaghet i handleden och svårighet att kontrollera fingerrörelser.
 • Kraftlöshet i handen.

Lämpliga åtgärder:

 • Använd ett handledsbandage för att stödja handen i aktivitet.
 • Undvik smärtande rörelser.
 • Använd ett handledsbandage nattetid för att förhindra att handleden böjs.
 • Vid kraftiga besvär, som inte går över, skall du kontakta en läkare.

Lämpliga produkter:

Överansträngd handled

Handleden får utstå stor belastning under en normal dag. Allt från små fina rörelser till kraftiga lyft, ibland lika tunga som hela din kroppsvikt. Ensidiga rörelser är speciellt ansträngande eftersom samma muskler belastas hela tiden. Detta kan leda till en överansträngning med inflammation som följd. Inflammationen gör att rörelser i handleden blir smärtsamma.

Möjliga orsaker:

 • Överbelastning av handleden i samband med trädgårdsarbete, idrott eller kontorsarbete.
 • Belastning av handleden i extremt böjt eller sträckt läge.
 • Ensidiga rörelser utan tillräckligt med tid för återhämtning och vila.

Symptom:

 • Smärta, ömhet och svullnad över handleden när den sträcks eller böjs.
 • Svaghet och kraftlöshet i handleden i vissa rörelser.
 • Vid kraftig inflammation kan de påverkade senorna knarra lätt vid belastning och rörelse.

Lämpliga åtgärder:

 • Aktiv vila och undvik smärtande rörelser.
 • Använd ett handledsbandage för att stödja handen i aktivitet.
 • Hitta alternativa och varierade träningsrörelser.

Lämpliga produkter:

Tennisarmbåge – Epikondylit

Tennisarmbåge är en inflammation i muskelfästena på armbågens utsida. Inflammationen orsakas av överbelastning och ensidiga rörelser i handleden och armbågen. Uppåtböjning av handleden i samband med vridning är negativt och kan utlösa besvären. Det är vanligast med besvär från utsidan (lateral epikondylit) men besvären kan också komma från insidan (medial epikondylit) och kallas då för golfarmbåge.

Möjliga orsaker:

 • Intensiva och ensidiga rörelser som leder till överbelastning av muskelfästena.
 • Vridrörelser i kombination med uppåtböjning av handleden belastar muskelfästena negativt.
 • För stora grepp på verktyg/tennisrack som leder till en överaktivering av underarmsmuskulaturen.
 • Överansträngning utan tillräckligt med tid för återhämtning och vila.

Symptom:

 • Smärta lokaliserad på utsidan av armen och armbågen, som ibland strålar ned mot handleden.
 • Distinkt smärta när handleden böjs upp och någon drar handen nedåt under motstånd.
 • Svaghet och kraftlöshet i handen och armen.
 • Smärtan är lokaliserad till muskelfästena och muskelbuken på utsidan av armbågen. För att enklare hitta området, böj handleden uppåt och följ muskelbuken som ligger på utsidan strax under armbågsleden.

Lämpliga åtgärder:

 • Specifik träning och stretching med hjälp av arbetsterapeut eller sjukgymnast.
 • Ett handledsbandage som stabiliserar handleden och minskar risken för att belasta handleden felaktigt. Ett tennisarmbågsbandage avlastar och minskar smärtan.
 • Undvik rotationsrörelser/belastning med handleden uppåtböjd.
 • Behandla det smärtande området med is för att minska smärta och inflammation.

Lämpliga produkter:

Överansträngd armbåge

I samband med lyft där armen är involverad belastas alltid armbågen. Kraftiga lyft med långvarig belastning kan ge överbelastning av sen- och muskelfästen runt armbågen. Symptomen
är smärta i muskel- och senfästen samt kraftlöshet vid belastning.

Möjliga orsaker:

 • Överbelastning av armbågen i samband med aktivitet exempelvis trädgårdsarbete med tunga lyft.
 • Felaktig handledsposition vid belastning exempelvis vid gymträning med fria vikter.

Symptom:

 • Smärta, svaghet och ömhet i armbågsregionen.
 • Ökande smärta vid böjning, sträckning eller vridning av underarmen.
 • Stelhet på morgonen.

Lämpliga åtgärder:

 • Aktiv vila och undvik smärtande rörelser.
 • Ett armbågsbandage ger värme och stöd.
 • Hitta alternativa och varierade träningsrörelser.

Lämpliga produkter:

Armbågssmärta – Bursit

Armbågsspetsen är ett mycket känsligt område eftersom det finns väldigt lite mjukdelar som skyddar den. Kroppen är dock utrustad med en extra stötupptagande kudde, en så kallad slemsäck, som skyddar armbågsspetsen. Vid belastning och irritation kan slemsäcken bli inflammerad vilket leder till smärta och sämre rörlighet i armbågen.

Möjliga orsaker:

 • Intensiv och långvarig belastning av armbågsspetsen vilket leder till retning och inflammation av slemsäcken.
 • Kraftigt våld mot armbågen vid exempelvis fall eller ett slag.

Symptom:

 • Smärta över armbågsspetsen i både vila och aktivitet.
 • Lätt svullnad när man trycker över området. Ibland kan svullnaden vara kraftig och kan kännas som en geléklump mitt i svullnaden. Det är den inflammerade slemsäcken du känner.
 • Känsla av stelhet och svårt att sträcka eller böja armen.

Lämpliga åtgärder:

 • Behandla området med is för att minska smärta och inflammation.
 • Vila och undvik smärtande rörelser eller belastning.
 • Ett värmeskydd ger avlastning, stötupptagning och värme.

Lämpliga produkter:

Ryggskott – akut lumbago

Smärta i den nedre delen av ryggen (ländryggen). Smärtan kan komma gradvis eller helt plötsligt som ett hugg i ryggen. Vissa böjningsrörelser blir då omöjliga att göra utan att det smärtar kraftigt. Ländryggen kan också kännas stel. Vad som orsakar ryggskott är inte helt klarlagt. Ibland hittar vi underliggande orsaker som diskpåverkan och förändringar på ryggraden, men ofta inget alls.

Möjliga orsaker:

 • Överbelastning av ländryggen i ett ytterläge samtidigt som man roterar ryggen. Att lyfta tungt med krökt rygg, till exempel vid trädgårdsarbete eller snöskottning.
 • Strama muskler som påverkar ryggraden negativt.
 • Långvarigt sittande.
 • Ingen eller dålig uppvärmning innan aktivitet.

Symptom:

 • Ländryggen känns låst och stel.
 • Smärta som kan vara allt från molande i vissa lägen till huggande i andra.
 • Omöjligt att göra vissa böj- och vridrörelser i ländryggen.

Lämpliga åtgärder:

 • Aktiv vila. Besvären går snabbare över om du försöker vara aktiv.
 • Kylbehandling med is akut.
 • Undvik smärtande rörelser.
 • Värmebehandling kan lindra besvär.
 • Ett ryggbandage ger både stöd, avlastning och värme.
 • Sjukgymnastik för att stärka muskulatur, smärtlindra och vid behov stretching.

Lämpliga produkter:

Ischias – Lumbago Ischias

Smärta i nedre delen av ryggen som strålar ut i skinkan och ned i benet. Ibland ända ned i foten. Ischias är ingen diagnos utan ett symptom och kommer från namnet på den nerv som oftast är påverkad; Ischiasnerven. Ischiasnerven är kroppens största nerv men också kroppens längsta med alla dess förgreningar. Ischiassmärta är vanlig vid diskbråck då den skadade disken trycker mot nerven. Det ger då symptom som kraft-, reflex- och känselbortfall.

Möjliga orsaker:

 • Underliggande diskpåverkan.
 • Överbelastning av ländryggen.
 • Graviditet.

Symptom:

 • Smärta som strålar ut från ländryggen, över skinkan och ned i benet.
 • Smärtan kan förvärras vid belastning, ansträngning eller hosta.
 • Svaghet och domningar i benen.

Lämpliga åtgärder:

 • Vila i smärtavlastande ställning som psoasställning eller på sidan med kudde mellan knäna.
 • Undvik smärtsamma rörelser och ställningar.
 • Ett ryggbandage ger både stöd, avlastning och värme.
 • Sjukgymnastik för att smärtlindra och stärka muskulatur.
 • Besvär som inte förbättras skall undersökas av ortopedläkare.

Lämpliga produkter:

Smärta i knäleden – knäartros

Knäledens ytor är klädda med brosk som är hårt och glatt. Brosket ökar stötupptagningen och gör att leden glider lättare. Broskets sammansättning kan förändras vilket kan ge skador på ledytorna. Detta leder till problem med smärta, svullnad och instabilitet. Ärftliga faktorer, övervikt, frakturer eller andra skador på knäleden kan alla påverka förändringen negativt.

Möjliga orsaker:

 • Ärftliga faktorer.
 • Övervikt som leder till en ogynnsam belastning av knäleden.
 • Tidigare skador på menisk eller ledband i knäleden.
 • Tidigare frakturer i knäleden.

Symptom:

 • Smärta vid överbelastning av knäleden.
 • Smärta efter inaktivitet som kan påverka nattsömnen negativt.
 • Svullnad och värmeökning över knäleden.
 • Knäleden känns stel framförallt på morgonen.

Lämpliga åtgärder:

 • Aktiv vila. En knäled med artros mår bra av att röra sig.
 • Avlasta knäleden vid smärta.
 • En sjukgymnast kan utforma ett träningsprogram där leden tränas utan stor belastning.
 • Ett knäbandage ger stöd, avlastning och värme.
 • Sjukgymnastik för smärtfri träning och för att stärka muskulaturen runt knäleden.

Lämpliga produkter:

Meniskskador

Meniskerna är två halvmåneformade broskdelar som ligger på ledytorna mellan underbenet och lårbenet. Meniskerna har många viktiga funktioner för knäleden, dels stötupptagande men också stabiliserande. Tidigare var det vanligt att skadade menisker togs bort helt. Det visade sig dock att detta leder till tidig ledförslitning och andra knäproblem senare i livet. Det gör att vi idag försöker spara så mycket som möjligt av den skadade menisken.

Möjliga orsaker:

 • Vanligt vid vridvåld mot knäleden där foten fastnar mot underlaget exempelvis vid fotboll eller innebandy.
 • Vid inåtrotation av knäleden skadas oftast den inre menisken och vid utåtrotation den yttre menisken.
 • Vid översträckning av knäleden kan också delar av menisken skadas.

Symptom:

 • Smärta vid rörelse och belastning av knäleden, framförallt vid djup böjning eller maximal sträckning.
 • Knäleden låser sig i vissa lägen.
 • Smärta över ledspringan, på sidan mellan underben och överben.
 • Smärta vid inåt- eller utåtvridning av knäleden.

Lämpliga åtgärder:

 • Avlasta knäleden akut med kryckor. De ger ett normalt gångmönster vilket är positivt.
 • Sjukgymnastik för att stärka muskulaturen runt och upprätthålla en god funktion i knäleden.
 • Ett knäbandage ger stöd och avlastning.
 • Låt en ortopedläkare utesluta allvarligare skador.

Lämpliga produkter:

Sidoligamentsskador – MCL-LCL ruptur

Knäleden har ligament som ligger på vardera sidan. Det vanligaste är att det inre sidoligamentet (MCL) skadas i samband med vridvåld mot knäleden. Det inre sidoligamentet är sammanväxt med den inre menisken och det är därför vanligt med kombinationsskador. Skador på det yttre sidoligamentet (LCL) sker ofta vid utåtvridning i kombination med översträckning av knäleden.

Möjliga orsaker:

 • Vridvåld där foten vrids utåt i förhållande till knäleden, vid exempelvis felskär i skidåkning eller ishockey.
 • Våld mot sidan av knäleden i samband med en kollision.
 • Kraftig översträckning i kombination med rotation i knäleden.

Symptom:

 • Smärta direkt vid skadetillfället. Efteråt ömhet och svullnad över sidoligamentens placering.
 • Vid belastning ökar smärtan och i vissa fall är det omöjligt att stödja på knäleden.
 • Knäleden känns instabil.

Lämpliga åtgärder:

 • Lägg kompressionsförband vid skadetillfället. Avlasta knäleden akut med kryckor.
 • Låt en läkare utesluta allvarligare skador och frakturer.
 • Sjukgymnastik för att stärka muskulaturen runt knäleden och specifik träning.
 • Ett knäbandage ger stöd och avlastning.

Lämpliga produkter:

Löparknä – iliotibialband syndrom

Löparknä är ett smärttillstånd på utsidan av knäleden som drabbar idrottare som löptränar. Problemet uppstår i samband med träning i backar och kuperad terräng. Om det iliotibiala bandet och muskulaturen på utsidan är för stram drar det över utsidan på lårbenets nedre del. Detta leder till en irritation som kan förvärras till en inflammation. Smärtan blir ofta så distinkt att det känns som ett knivstick och gör det omöjligt att fortsätta springa. När man vilar minskar smärtan för att sedan komma tillbaka när man aktiverar sig igen.

Möjliga orsaker:

 • Överträning i kombination med dålig stretching av lår-, rump- och höftmuskulaturen.
 • Kraftig pronation (inåtrotation av foten) och dåliga löpskor.

Symptom:

 • Smärtan är distinkt och lokaliserad till knäledens utsida, några centimeter ovanför ledspringan.
 • Vid belastning ökar smärtan snabbt och gör det till slut omöjligt att fortsätta.
 • Löpning i backe eller trappgång kan provocera fram besvären.

Lämpliga åtgärder:

 • Vila till smärtfrihet. Därefter alternativ aktivitet som inte framkallar besvären, som cykelträning eller simning, under några veckor.
 • Stretching av höften, låret och knäledens utsida.
 • Sjukgymnastik med träning av ben och bäckenmuskulaturen.
 • Kontroll av löparskor med hjälp av videoanalys för att hitta eventuella felställningar. Vid behov korrigera med kilar eller biomekaniskt stabiliserande fotbäddar.
 • Ett knäbandage ger värme och avlastning.

Lämpliga produkter:

Hopparknä – Jumpers knee

Hopparknä är en överbelastningsskada i knäskålssenan som är vanlig bland idrottare med kraftiga avstamp, hopp och mycket löpning. Knäskålssenan kan vid långvarig belastning råka ut för små bristningar vilket leder till smärta. Senans placering gör att den belastas så fort knäleden aktiveras.

Möjliga orsaker:

 • Överbelastning av knäleden och knäskålssenan i samband med hopp.
 • Muskelsvaghet i lårmuskulaturen som gör att knäskålssenan belastas extra mycket.
 • Felställning i foten (pronation) vilket leder till en ogynnsam belastning av knäskålssenan.

Symptom:

 • Smärta lokaliserad till knäskålens spets, speciellt vid belastning.
 • • Smärta, svullnad och stelhet efter aktivitet.

Lämpliga åtgärder:

 • Hitta alternativ aktivitet som inte framkallar besvären som cykelträning eller simning under några veckor.
 • Sjukgymnastik med specifik träning och stretching
 • Kontroll av löparskorna med en videoanalys för att hitta eventuella felställningar. Vid behov korrigera med kilar eller fotbäddar.
 • Ett knäbandage ger avlastning för knäskålssenan.

Lämpliga produkter:

Schlatters sjukdom – Os Schlatters

Är en överbelastning och ett smärttillstånd i knäskålssenans nedre fäste mot underbenet. Drabbar främst aktiva pojkar i 10–16 års ålder. Det kan leda till att en liten knöl av varierande storlek bildas över fästet. Området är mycket tryckkänsligt och knästående är näst intill omöjligt. Belastning ger också smärta i varierande grad.

Möjliga orsaker:

 • Idrottsgrenar där den främre lårmuskeln belastas mycket samtidigt som den drabbade växer snabbt.
 • Träning utan möjlighet till återhämtning kan ge kraftigare besvär.
 • Felställning i foten (pronation) kan leda till en ogynnsam belastning av fästet.

Symptom:

 • Smärta över fästet vid både belastning och tryck. Smärtan blir intensivare ju längre belastningen pågår.
 • Smärta, svullnad och stelhet efter aktivitet.

Lämpliga åtgärder:

 • Hitta alternativ aktivitet som inte framkallar problemen.
 • Ett knäbandage ger avlastning och minskar smärtan över knäskålssenans fäste.
 • Kylbehandling efter aktivitet fungerar smärtlindrande och minskar den inflammatoriska processen.
 • Kontroll av löparskorna med en videoanalys för att hitta eventuella felställningar. En korrigering kan ge kraftigt minskade besvär.

Lämpliga produkter:

Hälseneinflammation – Achillestendinit

Hälseneinflammation är vanlig bland motionärer som kraftigt ökat träningsdosen. Man ska vara försiktig vid löpning på sandstrand eller på extremt mjukt underlag. Har man en felställning så förstärks den då och gör att senan belastas extra mycket. Hälsenebesvär kan ta lång tid att läka ut.

Möjliga orsaker:

 • För kraftig ökning av träningsdos och intensitet.
 • Begränsad rörlighet i fotleden.
 • Dålig stretching och bristande uppvärmning.
 • Utslitna löparskor med otillräcklig stabilitet och stötdämpning.

Symptom:

 • Smärta över hälsenan, oftast mitt på senan men även vid senans fäste vid hälen.
 • Hälsenan känns stel och smärtar vid belastning.
 • På morgonen, eller efter längre vila, är det svårt att komma igång eftersom senan är stel.
 • Svullnad kan uppstå och vid kraftigare inflammationer kan huden bli rödaktig och kännas varm.
 • Senknarr kan kännas, speciellt på morgonen efter vila.

Lämpliga åtgärder:

 • Aktiv vila genom träning som är smärtfri.
 • Behandla området med is för att minska smärtan.
 • Använd ett värmeskydd över hälsenan för att skydda och värma.
 • Använd en hälkil på 8–10 mm för att avlasta hälsenan.
 • Måste användas på båda fötterna för att inte orsaka en obalans.
 • Sjukgymnastik med specifik träning.
 • Videoanalys av löpsteget och val av lämplig träningssko.

Lämpliga produkter:

Fotledsskada

Ledbandsskador i fotleden är en mycket vanlig skada som drabbar alla – från elitidrottare till vanliga motionärer. Att trampa snett med foten är lätt gjort. Det vanligaste är att man skadar de yttre ledbanden. Skador på de inre ledbanden är mer ovanliga men förekommer också. Skadorna kan till en början verka ganska oförargliga men vartefter tiden går svullnar fotleden mer och till slut kan man inte stödja på foten. En dåligt skött fotledsskada kan ställa till mycket problem senare i livet. Fotledsskador kan ta mycket lång tid att läka och risken för att skada sig igen är mycket stor. Därför skall man alltid söka hjälp för allvarligare fotledsskador.

Möjliga orsaker:

 • Snedtramp i samband med promenad på ojämnt underlag.
 • Vrickning i samband med idrott som innebandy, fotboll eller handboll.
 • Skor med dålig stabilitet.

Symptom:

 • Smärta vid vrickningstillfället. Blir sedan gradvis värre och fotleden svullnar upp över leden och fotknölarna.
 • Någon timme efter skadan kan skadeområdet bli missfärgat och blått på grund av blödningen.
 • Smärta vid belastning av foten och svårighet att röra fotleden normalt.

Lämpliga åtgärder:

 • Ett korrekt omhändertagande akut med kompressionsförband som läggs direkt efter skada och behålls på 1–2 timmar. Därefter lindas lösare men behålls på beroende på svullnaden.
 • Det smärtande området kan behandlas med is för att minska smärta och svullnad.
 • Använda ett bandage för att stödja fotleden.
 • När svullnad och smärta gått ned kan man börja rörelse- och koordinationsträning, gärna med en balansplatta.
 • Besvär som inte blir bättre inom några dagar skall undersökas av en läkare.
 • Sjukgymnastik med specifik träning och för att återskapa full balans, styrka och rörlighet i fotleden.

Lämpliga produkter:

Shopping cart

0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hit Enter to search or Esc key to close